Ειδικές δυνάμεις στρατού | IDVTAInternational Dynamic VingTshun Association

Ειδικές δυνάμεις στρατού

Ειδικές δυνάμεις στρατού

Οι φωτογραφίες απεικονίζουν μόνο βασικές τεχνικές του DVT γιατί όπως αντιλαμβάνεστε, οι πιο επικίνδυνες τεχνικές θα πρέπει να παραμείνουν απόρρητες.

Άρθρα σχετικά με τις ειδικές δυνάμεις του στρατού και το Dynamic VingTshun.

Σχετικά Θέματα: